Hovedside

Rehabiliteringstilbud

Gruppeopphold

Egenbetalte opphold

Faggrupper

Henvisning

For fagpersoner
  kontakt 
kurs 

    Kosthold

Utleie

Stilling Ledig

  Bilder
 

 

 

 


  

 

BrosjyrerFasiliteterKartKontaktKurskalender

Praktisk info.Øvrige tilbud  

Vi har problemer med vår e-post server idag og jobber med å løse problemet.

Ta kontakt med oss pr. telefon evnt faks hvis du savner tilbakemelding !

Telefon: 61 19 91 00       faks:  611 96999

Velkommen                                       

Steffensrud Rehabiliteringssenter tar imot pasienter med behov for aktiv rehabilitering. Rehabilitering er for den enkelte ofte en lang prosess og vi ønsker å være en aktiv medspiller underveis i denne prosessen. Vårt håp er at den enkelte pasient kan oppleve å bedre sin helse i løpet av et opphold og vende tilbake til et aktivt deltagende liv.

Steffensrud har avtale med Helse Sør-Øst RHF, og er en del av spesialist-helsetjenesten i denne regionen.
Et rehabiliteringsopphold består av mange ulike elementer der trening, behandling, veiledning, opplæring og egentrening er det viktigste. Rehabiliteringen foregår individuelt, i grupper og som tilrettelagt egentrening. Bassengtrening inngår også i rehabiliteringstilbudet.

Vi bruker behandlingsmetoder og -utstyr med overføringsverdi til hjemmesituasjonen.
Vårt mål er å få pasienten til å fungere optimalt også etter rehabiliteringsoppholdet.

 

Steffensrud AKTIV

                                                                      

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as

 

 

NS-EN ISO-9001:2008 Teknologisk Institutt